יוסי נפקר

יוסי נפקר
יוסי נפקר-מומחה ליצירת תוכן לאינטרנט

ברכות לברית מילה תאומיםלרגל ברית המילה של התאומים
אני שולח לכם את מיטב הברכות
אתם מבורכים מלמעלה
אלוהים שלח לכם בשפע, נתן לכם כפול,
ברית מילה לשניים והשמחה עד השמיים
שמחה גדולה כפולה ומכופלת

כל אחד מהבנים הוא עולם בפני עצמו
כל אחד מהם יגדל ויבחר כרצונו
מה הוא רוצה בחיים לעשות
מה הוא ייעודו ומה הוא רוצה להיות
תפקידכם הוא ללמד, להדריך, לחנך
אבל בעיקר לאהוב ולתמוך
להיות מלאי סבלנות הבנה ורוך

לעונג הוא לי להשתתף בשמחתכם
יום חג הוא לי, יום חגכם.