ברכה לברית מילה לדתיים

-->


במזל טוב בן בא לנו, בן בא לנו
בסימן טוב, בא לנו בן!
אשריכם שזכיתם לקיום מצוות מברית מילה
טקס המילה מסמל את הקשר בין האדם לבוראו
וזכר לברית שכרת אלוהים עם אברהם אבינו:
"והיית לאב המון גויים ומלכים ממך ייצאו"
שלוחות לכם ברכות חמות ישר מהתנור
אנו נושאים תפילה בעבור זה העולל
שיעלה ויצליח ויהיה תלמיד חכם
גדול בתורה, ובעל גבורות בישראל