שיר לפורים


קרנבל תחפושות פורים
תהלוכת ילדים מאושרים
הנה עוברים בסך
מלכת אסתר
ליצן ושוטר
דחליל ואיש הפח

קרנבל תחפושות שמח
המן מפסיד, מרדכי מנצח
ביד רחבה נעניק
משלוח מנות
לאביונים מתנות
לזכר יום פור עתיק