חג פורים חג פורים


חג פורים חג פורים
מרדכי היהודי בתכלת וארגמן
מנצח את הרשע ששמו המן

חג פורים חג פורים
המן הרשע וזרש האישה
נתלים על עץ גבוה בעיר שושן

חג פורים חג פורים
יחד עם המן נתלים בחוצות העיר
עשרת בניו, שמשלמים את המחיר

חג פורים חג פורים
על הנס הזה אנו מצווים לשמוח
ואת כל הדאגות והצרות לשכוח

חג פורים חג פורים
מאז ועד היום אנו חוגגים ילדים והורים
אוכלים אוזני המן, רוקדים ושרים

כי פורים הוא יום טוב יום של הצלחה
שושן הבירה צהלה ושמחה