יום הולדת שמח

-->


מילים יפות מכול עבר מתעופפות
באות במיוחד לחגוג את יום החג
לחגוג יום הולדת כֹּה מיוחד
הנה מגיעה בריצה המילה אושר
נמרצת ונלהבת ורואים שהיא בכושר
יום הולדת שמח יום הולדת שמח
מאחלת היא ובידה בלון פורח

 
יום הולדת שמחוהנה צמד מילים מפזזות באוויר
כמו שני פרפרים ביום אביב
כנפיים להן בצבע אדום
אלה הן המילים מזל וְ טוב
יום הולדת שמח יום הולדת שמח
הן מברכות בקול מנצח


והנה המילה מסיבה חגיגית מתמיד
מבקשת מייד כמה מילים להגיד
יום הולדת שמח יום הולדת שמח