ברכה לפסח חג חירות שמחברכות לפסח

חג חירות שמח
לכל דכפין לכל אורח
פסח בא ואביב הגיע
הזמן בו השם את אבותינו הושיע
לפני אלפי שנים הוציאנו מעבדות מצרים
ועשה נס לעבור בבטחה בחרבה במים
צבא פרעה כולו בים סוף טבע
קדימה אל הארץ אשר השם לישראל נשבע

תגובה 1: