מילים לפורים

-->


בחג פורים לכל ילד צריך לספר
על אודות מגילת אסתר
על חג פורים צריך לדבר
איך הגיח מהאימפריה הפרסית
אדם אחד ששמו המן
שהיה יועץ המלך, אך היה רשע לא קטן
והמן הגה במוחו מין כזה רעיון
לכלות את היהודים ולהשליכם לאבדון
אלא שהתהפך הגלגל והפור נפל
היהודים ניצלו מידו של הרשע
ואילו הוא נתלה על העץ יחד עם האישה
ואף עשרת בניו נתלו זה אחר זה על העץ
וזהו סופו של המן היועץ
ומאז בכל שנה בחודש אדר
אנו מרבין בשמחה ואומרים, נהדר!
בנים ובנות מכינים משלוחי מנות
אוכלים אוזני המן, טעימים שחבל על הזמן.


ברכה מיוחדת לחג פורים - הילדים שרים