ברכות לסוכותסוכות זה חג יפה כפליים
יושבים בסוכה במקום בבית
כי לשבת בסוכה זו מצווה
ויש לנו סוכה נהדרת – סוכה שווה
ואל הסוכה מגיעים אורחים רצויים
ביום הראשון לסוכה מגיע אדם
בעל חיוך רחב וחם
הלוא זה אבינו אברהם.
ביום השני בזה החג
מגיע אבינו יצחק
ואחר כך מגיע לבקר יעקב הטוב
נחשו מי מגיע ביום הבא
לנחש זה לא קשה
הנה מגיע רבנו משה
ואחר כך מגיע ולא אחרון
הכהן אהרון
וביום השישי בא לבקר אדם רחב לב
הרי זהו בנו של יעקב, יוסף
ואחרון חביב מגיע מהדרך
הרי הוא דוד המלך