איחולים לראש השנה – לשנה החדשהראש השנה שמח!
אני מאחל לך
שההצלחה
תאיר לך פנים
ושכוכבך ידרך
שתהיה לך
שנה נוחה
ונינוחה
שנה כזאת
שתשאיר אחריה
טעם טוב
שנה שתביא עבורך
אושר בלי סוף