ברכה לחג שבועותמתוך ברכות לחג שבועות

לרגל חג השבועות

אני שולח לך
את מיטב האיחולים.

חג קציר שמח!
אני מאחל לך שתקצור הצלחה
כפי שהאיכרים קוצרים את יבול החיטה.

חג ביכורים שמח!
אני מאחל לך שמאמציך ישאו פרי
כביכורי פרי הילולים, כאלומות שיבולים

שדרכך תהיה סוגה בשושנים
והחיים יהיו מתוקים כמו תאנים ותמרים

חג שבועות מעולה!