יוסי נפקר

יוסי נפקר
יוסי נפקר-מומחה ליצירת תוכן לאינטרנט

טו בשבט – ראש השנה לאילנות

-->
נא בקול גדול להודיע
ראש השנה הגיע
אין זה חודש תשרי, וטרם התחלפו העונות
אך הרי זה הוא ראש השנה לאילנות

ובראש השנה לאילנות - בטו בשבט
שתיל קטן ורך באדמה ינבט
ויגדל ויתחזק בצל אילן