ברכה לפסח – מעבדות לחירות


יבורך הקדוש ברוך הוא אשר לפני 3,000 שנה,בימי פרעה - רעמסס השני -   פסח על בתי אבותינו כאשר הכה בבכוריי מצרים. יבורך הקדוש ברוך הוא שבכל יום פוסח עלינו מיד כל פורענות או פגע רע. אבותינו יצאו ממצרים מעבדות לחירות, ואנו בימנו צריכים לראות את עצמנו כאילו אנו בעצמנו יצאנו ממצרים. נס קריעת ים סוף שהתחולל בעבר הרחוק בתקופת משה רבנו הגדול, מתחולל בכל יום. מדינת ישראל היא נס גלוי, נס שהחל לפני שלושת אלפים שנה בעת יציאת מצרים, ומסע לעבר ארץ ישראל. אבותינו המקראיים חלמו על חירות וחבל ארץ משלהם, הם הלכו במדבר ארבעים שנה על מנת להגיע אל הארץ המובטחת, ואנו בפועל מגשימים את החלום הזה בכל יום. חג פסח הוא זמן החירות, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים.

תגובה 1: