ברכות תשע''ג
שנה חדשה שנת תשע''ב

תהא
שנה
עברית
גדולה