מכתבי אהבה - מכתב אהבה לחברה


בעמוד זה תמצאו  מכתבי אהבה המתאימים לכל סיטואציה. מכתבי אהבה לחברה, מכתבי אהבה לאישה וברכות אהבה


מכתב אהבה לחברה

ליעל אהבת חיי
יקירה שלי,
אני נאבק ביני לבין עצמי
למצוא את המילים הנכונות
כדי לתאר את מה
שאני מרגיש כלפייך

מכתב אהבה לחברהרציתי רק לומר ולהביע